Vi i lever i en spesiell og for mange utfordrende tid, og kan veldig fort miste opplevelsen av det nå skjer veldig mye bra - både her i landet og i andre land....